க.பொ.த. (சா/த) க்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கும் அவர்கள் பெற்றோருக்குமான எதிர்கால துறைத் தெரிவு வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியில், மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் Zoom ஊடாக கட்டாயம் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுங்கள்.
காலம்: 09/10/2021 சனிக்கிழமை
நேரம்:காலை 9மணி முதல் 11மணி வரை.

Topic: 2020 O/L மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சி.
Time: Oct 9, 2021 09:00 AM – 11:00 AM
Organized by: – ​​Aligarh M.V (National School) & CTF Edu Kal-Eliya 🇱🇰

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87197817078?pwd=TFFMS2ptVW1PdDNRRlc4Mm1FYlF5Zz09

Meeting ID: 871 9781 7078
Passcode: 591335